Strona główna » Jednostki organizacyjne » Wydziały i stanowiska » Specjalista ds. techniczno-administracyjnych i p-poż

Specjalista ds. techniczno-administracyjnych i p-poż


Specjalista ds. techniczno-administracyjnych i p-poż działa zgodnie z przepisami prawa i zakresem obowiązków. Odpowiada m. in. za:

1.W zakresie ogólnym:
•opracowywanie materiałów do planów finansowo – ekonomicznych,
•sporządzanie zakresów obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień podległym pracownikom i ich aktualizacja,
•sprawowanie nadzoru nad właściwym wykonaniem robót pod względem ich jakości oraz bhp i p- poż.,
•nadzór nad prawidłowością realizacji zawartych umów,
•współpraca z podmiotami odpowiedzialnymi za usługi teleinformatyczne zakładu,
•ewidencja i wydawanie tonerów, tuszy, druków ścisłego zarachowania upoważnionym pracownikom zakładu oraz biletów jednorazowych upoważnionym pracownikom księgowości,
•ewidencja sprzętu radiowo – telewizyjnego i przygotowanie informacji o opłatach za ich korzystanie do działu księgowości,
•składanie wniosków o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
•udzielanie pierwszej pomocy,
•wykonywanie czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie przeciwpożarowej.

2.W zakresie działu technicznego:
•opracowanie analiz, informacji i ocen dotyczących funkcjonowania warsztatu,
•koordynowanie robót na warsztacie, współpraca z mistrzem warsztatu w zakresie organizacji pracy warsztatu,
•sprawowanie nadzoru nad właściwą konserwacją i naprawą środków transportowych zakładu,
•współpraca z dyspozytorem zmianowym w zakresie ewidencji pojazdów, badań technicznych, rejestracji nowych pojazdów oraz aktualizacja danych z dowodów rejestracyjnych pojazdów w wydziale komunikacji,
•utrzymanie właściwej dyscypliny pracy podległych pracowników,
•prowadzenie dokumentacji warsztatowej,
•prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem warsztatu w części zamienne zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa /ustawa Prawo zamówień publicznych/, opisywanie faktur związanych z działalnością warsztatu, prowadzenie wymaganych rejestrów,
•prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników warsztatu oraz sporządzanie miesięcznych kart zarobkowych podległych pracowników.

3.W zakresie obsługi zakładu:
•nadzór nad pracownikami obsługi zakładu oraz opieka nad pracownikami realizującymi zadania na rzecz Miejskiego Zakładu Komunikacji w ramach podpisanych umów z podmiotami zewnętrznymi,
•zamawianie odzieży roboczej oraz ochronnej dla pracowników objętych przydziałem środków ochrony indywidualnej,
•wystawianie dowodów księgowych dla odzieży roboczej i ochronnej oraz środków higieny osobistej,
•sporządzanie wykazu pracowników objętych otrzymywaniem ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej i roboczej i przekazanie danych do działu księgowości,
•sporządzanie instrukcji dotyczącej ochrony i zabezpieczenia mienia zakładu,
•sporządzanie instrukcji dotyczącej ochrony p. pożarowej zakładu,
•prawidłowe zabezpieczenie stanowiska pracy podległych pracowników w wyniku ich nieobecności oraz utrzymania płynności działania podległych służb,
•prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników obsługi i sporządzanie miesięcznych kart zarobkowych podległych pracowników,
•ewidencja wyposażenia zakładu w przedmioty nietrwałe, w tym będące na wyposażeniu pojazdów zakładu,
•prowadzenie ewidencji sprzętu p. pożarowego i kontrola przestrzegania terminów jego konserwacji,
•nadzór nad terenem i otoczeniem zajezdni, w przypadku wystąpienia opadów śniegu i gołoledzi sprawne zorganizowanie posypania terenu zajezdni mieszanką soli i piasku,
•sprawowanie nadzoru nad pracami zleconymi podmiotom zewnętrznym,
•wykonywanie pozostałych poleceń przełożonego.Informacje powiązane:

- JEDNOSTKI PODLEGŁE:Typ jednostki: Wydziały i stanowiska
Autor informacji: Kamila Majchrzak
Informację wprowadził: Kamila Majchrzak
Opublikowany dnia: 2018-04-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-04-04
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.