Leszno

Miejski Zakład Komunikacji w Lesznie
wita w Biuletynie Informacji Publicznej

Leśna 4
64-140 Leszno
Skrzynka e-mail: mzk@mzk.leszno.pl

tel. +48 65 529 72 29
fax +48 65 529 94 66

Zapraszamy także na nasze strony
www.mzk.leszno.pl

Najnowsze informacje