Strona główna » Jednostki organizacyjne » Wydziały i stanowiska » Specjalista ds. finansowo-ekonomicznych

Specjalista ds. finansowo-ekonomicznych


Specjalista ds. finansowo - ekonomicznych działa zgodnie z przepisami prawa i zakresem obowiązków. Odpowiada m. in. za:

1/ pełną obsługę księgowo-płacową wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców, z tytułu umów o pracę, umów cywilno-prawnych,
2/ rozliczanie delegacji i zaliczek pracowników,
3/ prowadzenie comiesięcznych kontroli kasy,
4/ dekretacja dowodów księgowych zakupu towarów i usług,
5/ prawidłowe wystawianie faktur VAT, not księgowych w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy o podatku od towarów i usług VAT oraz ustawy o rachunkowości,
6/ obsługę systemu bankowości elektronicznej,
7/ uzgadnianie sprzedaży biletów jednorazowego przejazdu dokonanej przez kierowców oraz kontrola i rozliczanie wpłat kierowców z utargów,
8/ obsługa ubezpieczeń grupowych pracowników oraz ubezpieczenia majątku jednostki organizacyjnej,
9/ sporządzanie miesięcznych raportów z działalności zakładu,
10/obsługę systemu ewidencji finansowo-księgowej, w tym księgowanie faktur i innych dokumentów
księgowych związanych z działalnością zakładu,
11/ sporządzanie co miesięcznych raportów ze sprzedaży biletów,
12/ terminową realizację płatności zobowiązań zakładu,
13/ bieżącą windykację należności zakładu, w tym m.in.:
•sprawdzanie i kontrolę terminowości wpłat,
•obsługę inkasa zaległości (przedsądową i posądową),
14/ obsługę systemu ewidencji gospodarki materiałowej,
15/ obsługę systemu bankowości elektronicznej, w tym m.in.:
•rejestrację i realizację zleceń płatności zakładu,
•odbieranie wyciągów bankowych oraz kontrola dokonanych płatności, w tym: operatora płatności - strony www;
•przesyłanie wyciągów bankowych do systemu finansowo-księgowego,
16/analityczne prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych,
17/ prawidłowe prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych oraz naliczanie amortyzacji,
18/ prawidłowe prowadzenie archiwum zakładowego,
19/ wykonywanie innych powierzonych czynności i zadań przez przełożonego lub kierownika jednostki organizacyjnej.Informacje powiązane:
Typ jednostki: Wydziały i stanowiska
Autor informacji: Kamila Majchrzak
Informację wprowadził: Kamila Majchrzak
Opublikowany dnia: 2018-04-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-04-04
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.