Specjalista ds. techniczno-administracyjnych i p-poż.


Specjalista ds. techniczno-administracyjnych i p-poż  działa zgodnie z przepisami prawa  i zakresem obowiązków.  Odpowiada m. in. za:

•opracowanie analiz, informacji i ocen dotyczących zadań pionu,
•kierowanie, koordynowanie i organizowanie robót na warsztacie,
•sporządzanie zakresów obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień podległym pracownikom i ich  aktualizacja,
•ocenianie pracy podległych pracowników,
•sprawowanie nadzoru nad właściwą konserwacją i naprawą środków transportowych  zakładu  oraz nad wykonywaniem wszelkich robót zleconych,
•utrzymanie właściwej dyscypliny pracy podległych pracowników,
•sprawowanie nadzoru nad właściwym wykonaniem robót pod względem ich jakości oraz bhp  i p- poż.,
•nadzór nad właściwym gospodarowaniem pobranych z magazynu  materiałów i części zamiennych  oraz wymontowanymi  zużytymi częściami do chwili dostarczenia ich do magazynu,
•rozwiązywanie powstałych w wyniku naprawy lub konserwacji problemów technicznych,
•prowadzenie dokumentacji warsztatowej,
•prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem warsztatu w części zamienne zgodnie z obowiązującą  w tym zakresie  przepisami /ustawa Prawo zamówień publicznych/,
•sprawy związane z produkcją wiat i słupków przystankowych,
•fakturowanie zleceń warsztatowych,
•nadzór nad prawidłowością realizacji zawartych umów,
•opracowywanie materiałów do planów finansowo – ekonomicznych,
•prowadzenie ewidencji czasu pracy,
•przygotowywanie  dokumentacji do wypłaty wynagrodzeń podległym pracownikom,
•prowadzenie nadzoru nad zakupami zgodnie z ustawą Prawo zamówień  publicznych oraz opisywanie  faktur związanych z działalnością swojej komórki i prowadzenie wymaganych  rejestrów,
•składanie wniosków o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
•ewidencja i wydawanie druków ścisłego zarachowania w tym biletów upoważnionym  pracownikom  księgowości,
•zaopatrzenie zakładu i wydawanie artykułów biurowych,
•prenumerata prasy,
•nadzór nad stanowiskiem myjni autobusowej i obsługi zakładu (sprzątaczka),
•udzielanie pierwszej pomocy,
•wykonywanie czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji  pracowników 
  zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie przeciwpożarowej.


Autor informacji: Kamila Majchrzak
Informację wprowadził: 27
Opublikowany dnia: 2015-10-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-03-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2016-09-02 wprowadzona przez: 27
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.