Kierownik Działu Technicznego


Kierownik działu technicznego działa zgodnie z przepisami prawa  i zakresem obowiązków. Odpowiada m. in. za:
- opracowanie analiz, informacji i ocen dotyczących zadań  pionu,
- kierowanie, koordynowanie i organizowanie robót na warsztacie,
- sporządzanie zakresów obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień podległym pracownikom i ich aktualizacja,
- ocenianie pracy podległych pracowników,
- sprawowanie nadzoru nad właściwą konserwacją i naprawą środków transportowych zakładu oraz nad wykonywaniem wszelkich robót zleconych,
- utrzymanie właściwej dyscypliny pracy w warsztacie,
- sprawowanie nadzoru nad właściwym wykonaniem robót pod względem ich jakości oraz bhp i p- poż.,
- nadzór nad właściwym gospodarowaniem pobranymi z magazynu  materiałami i częściami zamiennymi oraz wymontowanymi  zużytymi częściami do chwili dostarczenia ich do magazynu,
- rozwiązywanie powstałych w wyniku naprawy lub konserwacji problemów technicznych,
- prowadzenie dokumentacji warsztatowej,
- prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem warsztatu w części zamienne zgodnie z obowiązującą  w tym zakresie  przepisami /ustawa Prawo zamówień publicznych/,
- sprawy związane z produkcją wiat i słupków przystankowych,
- fakturowanie zleceń warsztatowych,
- nadzór nad prawidłowością realizacji zawartych umów,
- opracowywanie materiałów do planów finansowo – ekonomicznych,
- prowadzenie ewidencji czasu pracy,
- przygotowywanie  dokumentacji do wypłaty wynagrodzeń podległym pracownikom,
- prowadzenie nadzoru nad zakupami zgodnie z ustawą Prawo zamówień  publicznych oraz opisywanie faktur związanych z działalnością swojej komórki i prowadzenie wymaganych rejestrów,
- składanie wniosków o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
- organizowanie i nadzór pracy magazynu.


Autor informacji: Kamila Majchrzak
Informację wprowadził: 27
Opublikowany dnia: 2015-10-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-09-02
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.