Regulamin prowadzenia BIP


Regulamin prowadzenia BIP

Załącznik do zarządzenia 1/2007 w sprawie BIP
Regulamin Publikacji i Dostępu do Biuletynu Informacji Publicznej MZK w Lesznie

§ 1

1. Niniejszy regulamin określa zasady umieszczania informacji w BIP MZK w Lesznie.
2. Niniejszy regulamin dotyczy MZK w Lesznie.
3. Dostęp do BIP uzyskuje się ze strony głównej serwisu www.bip.mzk.leszno.pl
4. Informacje niepublikowane w BIP dostępne są na wniosek zainteresowanego.
5. Zakres publikowania informacji dla MZK został określony na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r (Dz.U. Nr 112 poz.1198) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619) Regulamin Publikacji i Dostępu do Biuletynu Informacji Publicznej MZK w Lesznie

§ 2

Użyte w regulaminie określenie oznacza :
- Administrator BIP - wyznaczony przez dyrektora MZK pracownik, który sprawuje nadzór formalny i merytoryczny nad wyborem, wprowadzaniem i publikowaniem treści w BIP, zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej.
- Redaktor BIP - wyznaczony przez dyrektora MZK pracownik, który upoważniony jest do technicznego umieszczania informacji w BIP.

§ 3

1. Publikowanie danych w BIP odbywa się przy użyciu przeglądarki internetowej po zalogowaniu.
2. Każda strona BIP może zostać poddana edycji przez redaktora.
3. Każdy strona BIP zawiera informację o osobie, która ją wprowadziła.
4. Każda strona zawiera informacje o dacie publikacji i ostatniej aktualizacji.
5. Redaktor może do wybranej strony załączyć dodatkowe pliki w formacie zgodnym z oddzielnymi przepisami.
6. Każdy załącznik do strony zawiera informacje o osobie która jest jego autorem.
7. Każda aktualizacja treści lub publikacja nowego dokumentu wymaga zatwierdzenia przez Administratora BIP.

§ 4

Zadania redaktora BIP:
1. Redaktor odpowiada za terminową publikację informacji przekazanych przez Administratora.
2. Redaktor otrzymuje w terminie dane do publikacji od Administratora.
3. Redaktor zobowiązany jest do wykonywania poprawek treści tych stron, które zostały wskazane do poprawy przez Administratora.
4. Redaktor odpowiada za właściwe formatowanie tekstów publikowanych informacji.

§ 5

W celu weryfikacji przez dyrektora MZK, tworzy się dodatkowy rejestr przekazywanych informacji zawierający następujące pozycję:
1. rodzaj dokumentu.
2. podpis i data przekazania dokumentu przez Administratora Redaktorowi.
3. podpis i data publikacji w internecie przez Redaktora.
4. wydruk podstrony www z opublikowaną informacją.


Autor informacji: Dyrektor MZK
Informację wprowadził: 27
Opublikowany dnia: 2007-01-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-09-02
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.