Inspektor/Starszy referent ds. finansowo-ekonomicznych


Inspektor/Starszy referent  działa zgodnie z przepisami prawa i zakresem obowiązków.
Odpowiada  m. in. za:

1/ Prawidłową obsługę kasy, w tym:
•przyjmowanie wpłat gotówkowych od pracowników, kontrahentów, jak i innych osób
 na podstawie odpowiednich, sprawdzonych i zatwierdzonych dokumentów,
•wypłaty wszelkich należnych kwot pieniężnych na podstawie sprawdzonych   i zatwierdzonych
 dokumentów,
•przestrzegania zasad bezpieczeństwa obrotu gotówkowego,
•przyjmowanie wpłat za sprzedane elektroniczne bilety okresowe i doładowania do elektronicznej
 portmonetki oraz bilety jednorazowe od klientów i kierowców,
•prawidłową, terminową rejestrację operacji kasowych, w tym związanych ze sprzedażą
 biletów zgodnie z instrukcją gospodarki kasowej oraz instrukcją obiegu dokumentów,
•prawidłowe wystawianie faktur VAT, not księgowych za sprzedane bilety jednorazowe    
 i okresowe itp.,
•sporządzanie raportów  kasowych,
•przestrzeganie dziennego limitu gotówki w kasie i ewentualne odprowadzanie występującej
 nadwyżki,
•przestrzeganie obowiązujących zasad  transportu gotówki,
•przestrzeganie obowiązujących przepisów i zasad przy pobieraniu i wypłacie pieniędzy w kasie,
•kompletowanie i prawidłowe archiwizowanie dokumentów kasowych,
•kontrolowanie i rozliczanie wpłat kierowców z utargów z tyt. sprzedaży biletów jednorazowego
przejazdu z kas fiskalnych (obsługa kasy nr 3 „Wpłatomat” – wpłaty utargów kierowców),
2/Obsługa elektronicznych biletów oraz aplikacji T@RUN: „Ewidencja Biletów” :
•prawidłową rejestrację sprzedaży biletów okresowych lub doładowań do elektronicznej
 portmonetki na spersonalizowanych kartach LKM  danego klienta (pasażera)  oraz w systemie
MUNICOM  aplikacja T@RUN „Ewidencja Biletów”.
3/Wykonywanie innych powierzonych czynności i zadań przez przełożonego lub kierownika
  jednostki organizacyjnej.


Autor informacji: Kamila Majchrzak
Informację wprowadził: 27
Opublikowany dnia: 2015-10-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-03-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2016-09-02 wprowadzona przez: 27
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.