Specjalista ds. finansowo-ekonomicznych


 Specjalista ds. finansowo - ekonomicznych działa zgodnie z przepisami prawa i zakresem obowiązków. Odpowiada m. in. za:

1/ Pełną obsługę księgowo-płacową wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców, z tytułu umów o pracę, umów cywilno-prawnych.
2/ Rozliczanie delegacji i zaliczek pracowników.
3/ Prowadzenie comiesięcznych  kontroli kasy.
4/  Dekretacja dowodów księgowych zakupu towarów i usług.
5/ Prawidłowe wystawianie  faktur VAT, not księgowych w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy o podatku od towarów i usług VAT oraz ustawy o rachunkowości.
6/ Obsługę systemu bankowości elektronicznej.
7/ Uzgadnianie sprzedaży biletów jednorazowego przejazdu dokonanej przez kierowców oraz kontrola  i rozliczanie wpłat kierowców z utargów.
8/ Obsługa ubezpieczeń grupowych pracowników oraz ubezpieczenia majątku jednostki organizacyjnej.
9/ Sporządzanie  miesięcznych  raportów z działalności zakładu.:
10/Obsługę systemu ewidencji finansowo-księgowej, w tym księgowanie faktur i innych dokumentów księgowych związanych z działalnością zakładu.
11/Sporządzanie co miesięcznych  raportów ze sprzedaży biletów.
12/Terminową realizację płatności zobowiązań zakładu.
13/ Bieżącą windykację należności zakładu, w tym m.in.:
 •sprawdzanie i kontrolę terminowości wpłat,
 •obsługę inkasa zaległości (przedsądową i posądową).
14/Obsługę systemu ewidencji gospodarki materiałowej.
15/Obsługę systemu bankowości elektronicznej, w tym m.in.:
 •rejestrację i realizację zleceń płatności zakładu,
 •odbieranie wyciągów bankowych oraz kontrola dokonanych płatności, w tym: operatora płatności -  strony www;
 •przesyłanie wyciągów bankowych do systemu finansowo-księgowego.
16/Analityczne prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości  niematerialnych i prawnych.
17/Prawidłowe prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i  prawnych oraz naliczanie amortyzacji,
18/Prawidłowe prowadzenie archiwum  zakładowego.
19/Wykonywanie innych powierzonych czynności i zadań przez przełożonego lub kierownika jednostki  organizacyjnej.

 


Autor informacji: Kamila Majchrzak
Informację wprowadził: 27
Opublikowany dnia: 2015-10-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-03-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2016-09-02 wprowadzona przez: 27
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.