Starszy specjalista ds. ekonomicznych


Starszy specjalista ds. ekonomicznych działa zgodnie z przepisami prawa i zakresem obowiązków.  Odpowiada m. in. za:

1. Pełną obsługę księgowo-płacową wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców, z tytułu umów o pracę, umów cywilno-prawnych, w tym:
- sporządzanie list płac, dokumentacji płacowej, kart wynagrodzeń,
- naliczanie zasiłków, podatków, składek ZUS oraz ich rozliczanie z Urzędem Skarbowym i ZUS,
- dokonywanie wszelkich potrąceń z wynagrodzenia oraz wydawanie zaświadczeń,
- sporządzanie sprawozdań i przygotowanie danych do sporządzania deklaracji finansowych (PIT, PFRON, GUS,  ZUS , ubezpieczeń prywatnych pracowników itp.),
- obsługę i rozliczanie funduszu socjalnego oraz naliczanie z tego tytułu odpowiednich obciążeń wynagrodzeń.
2. Rozliczanie delegacji i zaliczek pracowników, radcy prawnego.
3. Prowadzenie comiesięcznych  kontroli kasy.
4. Dekretacja dowodów księgowych zakupu towarów i usług.
5. Obsługa systemu bankowości elektronicznej:
6. Uzgadnianie sprzedaży biletów jednorazowego przejazdu dokonanej przez kierowców oraz kontrola i rozliczanie wpłat kierowców z utargów.
7. Obsługa ubezpieczeń grupowych pracowników.
8. Sporządzanie co miesięcznych  raportów:
- wskaźniki MZK o wyniku finansowym, przychodach i kosztach oraz innych danych zawartych w raportach,
- zestawienie przychodów i kosztów w przewozach komunikacji miejskiej na 1 wozokm, raport o płynności finansowej,
zestawienie z  przewozów komunikacji podmiejskiej na liniach nr 12, 4, 11 za poszczególne okresy sprawozdawcze.
9. Sporządzanie co kwartalnych sprawozdań budżetowych:
stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych – Rb- N,
stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji – Rb-Z.


Autor informacji: Kamila Majchrzak
Informację wprowadził: 27
Opublikowany dnia: 2015-10-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-09-02
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.