Inspektor ds. konserwacji dróg


Inspektor ds. konserwacji dróg działa zgodnie z przepisami prawa  i zakresem obowiązków.
Odpowiada m. in. za:  

•sprawowanie ogólnego kierownictwa nad całokształtem działalności brygady remontowej dróg,
•planowanie robót i ich stały nadzór po uzgodnieniu z kierownictwem Miejskiego Zarządu
 Dróg i  Inwestycji,
•systematyczne dokonywanie objazdów dróg celem oceny ich stanu technicznego oraz stanu
  technicznego obiektów mostowych i urządzeń drogowych oraz nadzór nad prawidłowym
  utrzymaniem  drogowych urządzeń  zabezpieczających,
•prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych i urządzeń drogowych,
•prowadzenie pomiaru ruchu drogowego,
•nadzór nad pracami zabezpieczającymi na drogach i obiektach mostowych związanych z zagrożeniem  bezpieczeństwa w ruchu lądowym (wypadki drogowe, rozlany olej na drodze) łącznie z utrzymaniem i  zabezpieczeniem oznakowania,
•nadzór nad pracami zleconymi innym jednostkom w zakresie utrzymania, modernizacji dróg,
 chodników, obiektów mostowych i urządzeń drogowych,
•nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg, chodników, obiektów mostowych, i urządzeń drogowych,
•nadzór nad oznakowaniem tras objazdu w przypadku cyklicznych imprez sportowych, uroczystości  państwowych i religijnych,
•na bazie oceny sieci drogowej i obiektów mostowych zgłaszanie potrzeb w zakresie utrzymania,  modernizacji, odnowy dróg, chodników, zieleni i obiektów inżynierskich  (mosty, wiadukty, przepusty),
•organizowanie dostaw materiałów w zakresie inżynierii ruchu /znaki drogowe i inne urządzenia  związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego/,
•czuwanie nad przestrzeganiem przepisów porządkowych na drogach w granicach administracyjnych  miasta Leszna,
•kontrola robót i ich oznakowanie w obrębie pasa drogowego pod względem zgodności z wydaną  decyzją administracyjną zarządcy drogi,
•współpraca z innymi jednostkami /Policja, Straż Miejska, Państwowa Straż Pożarna/ w zakresie  zapewnienia bezpieczeństwa ruchu na drogach w granicach administracyjnych miasta Leszna,
•nadzór nad właściwą administracją, eksploatacją i konserwacją narzędzi oraz środka transportowego  będącego w dyspozycji brygady remontowej dróg,
•sporządzanie miesięcznych kart zarobkowych dla pracowników zatrudnionych na stanowisku konserwatorów,
•dyspozycyjność po godzinie 15:00 oraz w dni wolne.


Autor informacji: Kamila Majchrzak
Informację wprowadził: 27
Opublikowany dnia: 2015-10-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-03-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2016-09-02 wprowadzona przez: 27
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.